At heale betyder "at gøre hel". Denne behandlingsform tager udgangspunkt i kroppens energi-systemer, kaldet chak­raer. Dem har vi 8 af i kroppen. Det er igennem disse chakraer, vores sjæl "oplever verden". De fungerer som en slags transformator/talerør til sjælen. Oplevelser, tanker og indtryk bliver således lagret i vores energisystem, hvorfra vi normalt vil være i stand til at bearbejde de forskellige indtryk, vi modtager og påvirkes af. Såfremt vi imidlertid ikke får bearbejdet disse, kan der opstå ubalancer, som kan give sig udtryk såvel fysisk som psykisk – altså gennem sygdom.

Det er healerens opgave at hjælpe klienten med at få synliggjort og belyst, hvilke følelsesmæssige ubalancer der er i kroppen, og herefter hjælpe klienten i processen med at få bearbejdet disse. Healing er kærlig hjælp til selvhjælp, idet processen foregår på klientens præmisser, og healing er således et fantastisk redskab, hvis man er interesseret i at finde ind til kernen i en problemstilling. Her er muligheden for at tage fat om roden til de lidelser/ubalancer, som netop du tiltrækker.

Hvordan foregår en healing hos mig?

En healing hos mig indledes med en samtale om dig og din situation/ubalancer. Herefter lægger du dig på min briks og slapper af. Jeg giver dig en healing, og her er det meget forskelligt fra klient til klient, hvad der skal være fokus på, og hvordan en behandling sammensættes og opleves. Herefter tager vi en snak om, hvad vi har oplevet under behandlingen samt om det videre forløb.

Healing