Velkommen på min hjemmeside. Her kan du læse lidt om mig og om de behand­lingsformer, som jeg er uddannet indenfor:

Zoneterapi

Akupunktur

Healing

Flere og flere mennesker søger alternativ behandling. I vores stressede og hektiske hverdag glemmer vi ofte at tage hensyn til os selv. Vi overhører de signaler, som burde få os til at stoppe lidt op. Dette medfører, at vi let kommer ud af balance med os selv - både fysisk og psykisk.

Når skaden er sket, kan det nogen gange være svært - ved egen hjælp - at genfinde balancen, få livsglæden tilbage og få den energi, som det kræver for at komme videre.

Det er her, jeg kan gøre en forskel.

Indenfor alternativ behandling betragtes vores fysiske og psykiske tilstand som en helhed, og det er netop denne sammen­hæng mellem det fysiske og psykiske, som bl.a. er hemmeligheden bag de mange gode dokumenterede resultater, der findes i alternativ behandling.

Mange forskellige mennesker med vidt forskellige sygdomme/lidelser søger hjælp/lindring hos mig.

Fælles for dem er, at de oplever følgende i forbindelse med behandlingen:

Øget energi

Færre smerter

Mindre stress

Øget cirkulation i kroppen

Jeg håber, at du vil finde inspiration til en måde, hvorpå jeg eventuelt kan hjælpe dig.

Velkommen til Nadias Nature